Galeria Węgorzyno

Zarząd Klubu Sparta Węgorzyno

Skład Komisji Rewizyjnej:


Historia klubu


Rok założenia: 1949

Założyciele: Alfred Latusek i Józef Stasiak


Wiele lat minęło, kiedy to dwóch odważnych postanowiło spełnić marzenia młodzieży, szczególnie młodych chłopców, a zatem powołali do działalności Ludowy Klub Sportowy i nadali mu nazwę Sparta. W tym poważnym przedsięwzięciu przyszedł z pomocą i pełną ofiarnością ówczesny dyrektor Zespołu Państwowych Gospodarstw Rolnych – Pan Czerniak a następnie działalność wspierał Pan Kejs. Działalność swoją klub rozpoczął oczywiście od stworzenia sekcji piłki nożnej.

Pionierami drużyny byli tacy zawodnicy jak Stanisław Leśniak, Józef Różański, Józef Stasiak, Stanisław Solecki, Panowie Stryjski, Wypyszewski, Kawecki, Stanisław Awiżyn, Stanisław Dobrzyński i wielu innych których nie sposób zapamiętać. Oprócz sekcji piłki nożnej działała również bardzo silnie sekcja siatkówki kobiet. Klub przejawił aktywną działalność w roku 1957 dotąd dokąd istniały zespoły PGR. Z chwilą likwidacji tychże Zespołów i powołania Inspektorów PGR działalność klubów wtych mniejszych środowiskach znacznie osłabła a wniektórych przypadkach np. w Węgorzynie, całkowicie zanikła i tak to trwało do roku 1961.

W lutym 1962r. z inicjatywy Pana Władysława Adamowa oraz Stanisława Pawłowskiego klub SPARTA ponownie zainicjował swoją działalność. Nowo powołany Zarząd rozpoczął działalność ponownie a Gminna Spółdzielnia SCH objęła patronat nad klubem do roku 1979. W tym czasie sercem i duszą Klubu był Pan Stanisław Pokrywka, który był stałym łącznikiem pomiędzy Klubem a Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej w Szczecinie. Ponadto czynnymi działaczami byli Panowie: Stanisław Awiżyn, Józef Stasiak, Jan Dobrzyński, Jacek Blacharski i Stanisław Wawszczyk.

W 1967 r., kiedy to Pan Władysław Adamów przeszedł do pracy w Łobzie, Prezesem Klubu został Pan Marian Trejnowski a następnie Pan Henryk Regulski. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych klub SPARTA przejawiał bardzo aktywną działalność. Czołowymi zawodnikami tamtych czasów byli: bracia Jacek, Stanisław i Zbigniew Blacharscy, Tadeusz i Władysław Skwarowie, Roman i Józef Safarynowie, Henryk Maciejuk, Zbigniew Poznański, Ryszard Noryca, Jan Piotrowski, Stanisław Wawszczyk, Zygmunt Łuczyński i inni. Po roku 1978 pieczę nad Klubem przejął Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych. Nowym Prezesem został mgr Józef Tyczko, który był również trenerem drużyny do chwili wyjazdu do Niemiec. Następnie Prezesem Zarządu został pan Aleksander Poznański. To właśnie za jego prezesury SPARTA awansowała do klasy A w 1986 roku. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte były latami największej płynności na stanowisku Prezesa Klubu. Po rezygnacji Pana Aleksandra Poznańskiego, prezesem został Pan Stanisław Pawłowski. Kolejnymi Prezesami byli Panowie: Marian Marcinów, Stanisław Pawłowski, Zbigniew Grabowski, Jan Makowiecki, Antoni Moroz, Stanisław Pawłowski, Mariusz Pawłowski, Stanisław Bawół, Marian Kardasiewicz, Stanisław Pawłowski, Ryszard Dynarski.

W ostatnim 20-leciu występowało bardzo wielu zdolnych i utalentowanych zawodników takich jak: Krzysztof Makarski, Andrzej Nowacki, Stanisław Wilczyński, Andrzej Wilk, Dariusz Lewczuk, Tomasz Sideł, Jerzy Wojciechowicz, bracia Romańczykowie, bracia Nadkierniczni, Marian Marcinów, Wiesław Piec, Paweł Lipniewicz, Krzysztof Gwóźdź, Piotr Mazuro iwielu , wielu innych których nie sposób wymienić.

W minionym okresie (1949-2002) do zasłużonych i wybitnych działaczy należy zaliczyć: Józefa Stasiaka, Stanisława Pokrywkę, Henryka Regulskiego, Jacka Blacharskiego, Aleksandra Poznańskiego, Stanisława Pawłowskiego, który pełnił funkcję 4-krotnie a jego staż na tym stanowisku równa się 11 lat, Andrzeja Nowackiego, Mariana Kardasiewicza, Krzysztofa Makarskiego, Jana Dobrzyńskiego i wielu innych. Do grona zasłużonych zawodników należy zaliczyć: Stanisława Awiżyna, Henryka Maciejuka, braci Jacka i Stanisława Blacharskich, Zbigniewa Poznańskiego, Ryszarda Norycę, Waldemara Safaryna, Krzysztofa Makarskiego, Krzysztofa Gwoździa, Mariusza Blacharskiego, Mariusza Pawłowskiego, Andrzeja Wilka, Tomasza Sidła. To za kadencji trenerskiej tego ostatniego-Pana Tomasza Sidła, Sparta po wielu latach pobytu w klasie A awansowała w 2003 roku do klasy okręgowej. Oprócz wymienionych zawodników i działaczy nie sposób pominąć ludzi, którzy wykonywali wyłącznie sprawy administracyjne klubu tj. bieżąca korespondencja czy księgowość a należą do nich Pan Zbigniew Harbuz i Pani Jadwiga Madej. To właśnie między innymi wszystkim tym ludziom Klub SPARTA przetrwał przez wszystkie te lata i trwa do dziś.


Sukcesy:


1985/1986 - Awans do rozgrywek A klasy.

2002/2003 - Awans do rozgrywek klasy okręgowej.

2007/2008 - Awans do V ligi.

2013/2014 - Awans do rozgrywek ligi okręgowej (dawnej V ligi).

2015/2016 - Awans do IV ligi.

sezon 2002/03

Sparta wygrywa rozgrywki grupy drugiej A klasy z 54 punktami na koncie, z bilansem: 47 - 24. Dzięki temu awansuje do klasy okręgowej.

sezon 2003/04

Sparta zajmuje 9. miejsce w grupie pierwszej okręgówki z 41 punktami na koncie, z bilansem: 43 - 36

sezon 2004/05

Sparta zajmuje 10. miejsce w grupie pierwszej okręgówki z 34 punktami na koncie, z bilansem: 38 - 47

sezon 2005/06

Sparta zajmuje 7. miejsce w grupie pierwszej okręgówki z 48 punktami na koncie, z bilansem: 41 - 32

sezon 2006/07

Sparta zajmuje 5. miejsce w grupie pierwszej okręgówki z 48 punktami na koncie, z bilansem: 47 - 26

sezon 2007/08

Sparta wygrywa rozgrywki grupy pierwszej okręgówki z 68 punktami na koncie, z bilansem: 66 - 25. Dzięki temu awansuje do V ligi.

sezon 2008/09

Sparta zajmuje 15. miejsce w piątej lidze szczecińskiej z 29 punktami na koncie, z bilansem: 33 - 52

sezon 2009/10

Sparta zajmuje 15. miejsce w piątej lidze szczecińskiej z 17 punktami na koncie, z bilansem: 27 - 85 i spada do klasy okręgowej

sezon 2010/11

Sparta zajmuje 8. miejsce w Klasie Okręgowej Szczecin gr.1 z 43 punktami na koncie, z bilansem: 47 - 49

sezon 2011/12

Sparta zajmuje 11. miejsce w Reg. Klasa Okręgowa – gr. Szczecin Płn. z 40 punktami na koncie, z bilansem: 57 - 52

sezon 2012/13

Sparta zajmuje 3. miejsce w Klasie Okręgowej gr. Szczecin Płn. z 64 punktami na koncie, z bilansem 79 - 43

sezon 2013/14

Sparta zajmuje 2. miejsce w Klasie Okręgowej gr. Szczecin Płn. z 67 punktami na koncie, z bilansem 74- 28.Dzięki temu awansuje do ligi okręgowej (dawnej V ligi).

sezon 2014/15

Sparta zajmuje 8. miejsce w Szczecińskiej Lidze Okręgowej z 44 punktami na koncie, z bilansem 45 - 38

sezon 2015/16

Sparta zajmuje 2. miejsce w Szczecińskiej Klasie Okręgowej z 65 punktami na koncie, z bilansem 66 - 36. Dzięki temu awansuje do IV ligi.

sezon 2016/17

Sparta zajmuje 10. miejsce w IV lidze zachodniopomorskiej z 43 punktami na koncie, z bilansem 58 - 70.

sezon 2017/18

Sparta zajmuje 15. miejsce w IV lidze zachodniopomorskiej z 37 punktami na koncie, z bilansem 58 - 88.

sezon 2018/19

Sparta zajmuje 7. miejsce w IV lidze zachodniopomorskiej z 58 punktami na koncie, z bilansem 74 - 65.


Źródło:
http://spartawegorzyno.futbolowo.pl/historia-klubu
https://spartawegorzyno.futbolowo.pl/zarzad-klubu